1Kir 19,1-4

“Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a Júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!”

A profi boxolók legnagyobb problémája, hogy nem tudják a csúcson abbahagyni. 30-40 győzelem után úgy érzik: nincs ellenfél. Roy Jones Jr. is ilyen volt. Még a súlycsoportokat is váltogatta, hol lefogyott, hol hízott, hogy ellenfelet találjon. Parádés bevonulásaival sugározta a magabiztosságot, azt, hogy fél kézzel elbánik bárkivel a ringben. Volt olyan is, hogy a legújabban készülő rap albumáról énekelt egy számot bevonulása közben. Mert ő már ezt is megteheti. Neki nem jelent stresszet az ellenfél, ő dalolva áll ki ellene. Egész addig, amíg egy Joe Calzaghe nevű versenyzővel nem találta szembe magát, aki ellen örült, ha a kiütéses vereséget el tudta kerülni. Szánalmas látvány tud lenni, amikor a verhetetlenség nimbuszának összetört, lehulló darabjai alatt vergődik az egykori hős. Roy Jones-nak volt még egy meccse, megnyerte, de arra már nem emlékszik senki sem. Ezzel a vereséggel kényszerítette magát visszavonulásra.

Hogy is kapcsolódik ez az igéhez? Illés próféta mérlege elég fényes. Mondhatjuk: 450 (!) Baál-próféta (bálvány isten prófétája) ellen aratott “kiütéses” győzelmet egy nagyszabású vallási happening keretében. Történt ugyanis, hogy Izráel népe elfordult Istenétől, Aki kiszabadította őket a szolgaságból, és egy Baál nevű bálványistent kezdtek imádni. 450 fős prófétai kar igyekezett a nép vallásos igényét kielégíteni. Ezt a kollektívát hívta ki Illés egy megmérettetésre, amikor azt mondta nekik, hogy építsenek egy oltárt, rakjanak rá áldozati állatot, s hívják segítségül istenüknek a nevét, ő is segítségül fogja hívni Isten nevét. Amelyik isten tűzzel válaszol, az az igazi isten. A nép is jónak látta ezt az ötletet, s kíváncsian várták, melyik istenség fog tüzet küldeni az égből, hogy az áldozatot föleméssze. Természetesen nem Baál volt az, aki válaszolt, hanem Isten, Aki a vízzel körbelocsolt oltárról tüzével fölemésztette az áldozati állatot a fahasábokkal, a vízzel együtt. Erre a 450 Baál papot lemészárolták. Dicsőséges győzelem!

Nos, ezek után egy levezető ellenfélnek tekinthető kihívója támadt Illésnek, egy nő személyében. Jezábel, Aháb király bálványimádó felesége volt az, aki verbális ökölcsapásaival keltett félelmet Illésben. Abban a prófétában, aki a föntebbi események hőse! De Illés nem olyan, mint a profi boxolók. Ő a csúcson akarja abbahagyni. Ki akar szállni, s nem akar egy újabb küzdelmet. A különös az, hogy nem azért teszi ezt, mert hírnevet akar magának fönntartani, hanem mert valóban fél attól az egy szál asszonytól! Nem az ellenféltől, hanem a félelemtől kerül a padlóra. Ki érti ezt?

Talán te is voltál már úgy, hogy annyi megvívott és megnyert csatád után egy semmiség volt az, ami félelmet keltett benned. Vagy éppen most is így érzel. Nem is érted, hogy lehet ez. Hogyan félhetsz valamitől ami be sem következett, és nem valószínű, hogy bekövetkezik? Hogyan veheti el az életkedved, a jó hangulatodat, a békességedet egy nem várt hír, mondat, levél, lelet, vagy csekk? Eddigi győzelmeidet bizonyítja, hogy élsz, itt vagy, olvasod e sorokat. Csoda az élet, mert nem vagyunk jobbak elődeinknél, Isten mégis megtartott mindeddig. Ha eddig nem tartottad csodának az életed, akkor gondolkodj el, hányszor vége lehetett volna már!

A keresztyén ember nem profi boxoló. Nem kell a csúcson abbahagyni, kiszállni. Sőt! A boxolók verhetetlenségük hamis tudatában nem hagyják abba, a keresztyén ember viszont törékenységének ismeretében kell, hogy rádöbbenjen: az, hogy eddig is eljutottam, nem az én dicsőségem. Mert nem vagyok jobb, több az elődeimnél.  Ha rád tör a félelem, ha úgy érzed: kiüt, blokkol, hatástalanít, ellehetetlenít, kétségek közé fojt téged, akkor tudd: Isten erejével (de csakis azzal!) kiütéses győzelmed lehet a félelem ellen, és az ellen is, ami azt okozza. Ő ott vár a kék sarokban, igéjének frissítőjével ad tanácsot, taktikai útmutatást, biztatást, kezével gyógyítja sebeidet. Mitől félsz ma? Számláktól? Orvosi eredményektől? Munkahelyi, családi zavaroktól? A jövőtől? Bármi legyen is az, nem szállhatsz ki, mert Isten veled van, s Ő küzd helyetted, érted. Érted?