Átformáló találkozás

Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.” (Jn 2,7-10)

Jézus első csodáját – amit némi hezitálás után, anyja unszolására vitt véghez – nem bűvészmutatványként tette, hogy elkápráztassa vele a násznépet. Ott volt a meghívottak között anyja révén, de feltűnést semmiképpen nem akart kelteni. Aztán mégiscsak a szükség úgy hozta, hogy meg kellett tegyen valamit, amire csak ő volt képes, és ezzel a figyelem középpontjába került. És ennek az első csodának a híre 2000 év óta üzenetet hordoz, mint valami távoli univerzumból érkező rádiójel. Ez az üzenet a változás csodáját hirdeti, sőt, teszi.

Változás. Pártok tűzik zászlajukra jelszóként, emberek vágynak rá, mint életük egyetlen esélyére. És tényleg sokszor érezzük, hogy csoda kell hozzá. Mert vannak körülmények, amik megváltoztathatatlannak tűnnek, vannak emberek, akik javíthatatlanok vagy reménytelenek, céltalanok vagy befásultak maradnak. Talán épp te is ilyen vagy. Sem a körülményeid, sem önmagad változásához nem fűzöl sok reményt. Az üzenet ma ezért épp a változás lehetőségét hirdeti, de ehhez találkoznod kell valakivel.

Vannak emberek, akik hatással vannak ránk, átformálják a véleményünket, segítenek a körülményeink javításában, de alapvető, gyökeres változást előidézni ember nem képes. Jézus a vizet borrá változtatta. A színtelen, szagtalan, jellegtelen, egyébként az élethez nélkülözhetetlen vizet tette színes, zamatos, megvidámító itallá. Ma ugyanerre a csodára lenne szükséged: hogy a beszürkült, pesszimista, csüggedéssel és rossz szokásokkal teljes, az átlagból semmilyen módon nem kimagasló életed megváltozzon. Színessé, üdévé, “zamatossá”, derűlátóvá, önmagadat és másokat megörvendeztetővé legyen. Ehhez kell találkoznod azzal a Valakivel, aki ezt a változást, ezt a csodát egyedüli módon meg tudja tenni.

Ma is egyedül Jézus az, aki az ember számára lehetetlenre is képes. Mert sem másokat, sem önmagadat nem tudod alapvetően megváltoztatni. Amikor Mária látta, hogy elfogyott a lagziban a nedű, akkor tudta, hogy nincs lehetőség a sarki non-stop üzletbe kiszaladni borért, de azt is tudta, ki az egyetlen, aki valamit tehet, ezért neki szólt. Ma is, amikor nincs emberi lehetőséged, tudd, hogy van valaki, aki ma már ugyan nem látható testben, de elérhető, megkérhető a változtatásra! És Ő tényleg megteszi: megváltoztat téged, mert te vagy az, aki leginkább változásra, átalakításra szorulsz, nem pedig a körülményeid. Új célt ad az életednek, új értékrendet és látásmódot, új erőt, új kapcsolatokat.

Hogy ezt milyen módon teszi? Nem tudjuk. A víz borrá vált, valahol a kővedrek és a násznagy között félúton. Jézus ma is ilyen megmagyarázhatatlan és előlünk rejtett módon cselekszik. De cselekszik, és ez a lényeg! Légy készen a Vele való találkozásra, s ne lepődj meg, ha csoda történik az életedben!