Események

Megtartottuk a presbiterválasztó egyházközségi közgyűlést

2017. október 8-án, a reggel 8 órai istentisztelet után megtartottuk a Monorierdői Református Missziói Egyházközség első presbitériumának választását.

A választáson 25 szavazati joggal rendelkező egyháztagunk jelent meg. A Közgyűlés teljes jogú presbiteri tisztségre megválasztotta:

 1. Katona Györgyöt 25 szavazattal
 2. Gáspár Józsefet 24 szavazattal
 3. Török Buzdug Arankát 19 szavazattal
 4. Nádháziné Abuczki Erzsébetet 18 szavazattal
 5. Abonyi Sándornét 17 szavazattal

Deák Sándor, Lukács Éva és Némethi László Jenő jelöltek esetében szavazategyenlőség esete állt fenn 14 szavazattal. A teljes jogú presbiteri helyet sorshúzás alapján Némethi László Jenő kapta meg.

A presbitérium névsora tehát az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 1. Abonyi Sándorné presbiter
 2. Gáspár József presbiter
 3. Katona György presbiter
 4. Nádháziné Abuczki Erzsébet presbiter
 5. Némethi László Jenő presbiter
 6. Török Buzdug Aranka presbiter
 7. Deák Sándor pótpresbiter
 8. Lukács Éva pótpresbiter

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a gondnoki tisztségre Katona Györgyöt.

A választás eredménye ellen jogorvosalti lehetőség áll fenn 15 napig, mellyel a Délpesti Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában lehet élni: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth Lajos u. 40.

Az új presbitérium hivatalba lépésének időpontja: 2018. január 1. Mandátuma 6 évre szól.

Köszönjük szépen ezúton is a jelölteknek, hogy vállalták ezt a felelősségteljes, nehéz, de ugyanakkor nemes küldetést, és kérjük Isten áldását szolgálatukra akár gondnokként, presbiterként, pótpresbiterként teszik majd!

Köszönjük azoknak, akik eljöttek és leadták szavazatukat!

Köszönjük a Választási Bizottság munkáját!

Hálásak vagyunk a Mindenhatónak, hogy egy sok évtizedes álom válhatott ma valóra, és Monorierdő református közössége elindulhat az önállóság útján! Neki legyen hát mindenért dicsőség!

Asztali beszélgetések

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a soron következő “Asztali beszélgetések” alkalmunkra a kápolnába, melynek időpontja január 21. (szombat) 17:00.

 

Ünnepre készülve

Az adventi időszak eseményei, alkalmai a következők szerint alakulnak:

November 19. (szombat), 17:00, kápolna – Asztali beszélgetések

November 26. (szombat), 10:00, napközi – Adventi koszorúkészítés

November 27. (vasárnap), 18:00, Makkos park – Az első adventi gyertya meggyújtása

December 3. (szombat) – Kirándulás Vizsolyba

December 4. (vasárnap), 18:00, Makkos park – A második adventi gyertya meggyújtása

December 11. (vasárnap), 18:00, Makkos park – A harmadik adventi gyertya meggyújtása

December 18. (vasárnap), 18:00, Makkos park – A negyedik adventi gyertya meggyújtása

December 24., 16:00 – Szentestei istentisztelet; a gyermekek karácsonyi műsora “Árnyékból a fényre” címmel