Események

Új kenyér ünnepe

Augusztus 20-án reggel 9 órakor a Makkos Emlékparkban új kenyér ünnepi önkormányzati megemlékezés lesz. Beszédet mond Szente Béla polgármester, és sor kerül az új kenyér ökumenikus megáldására is.

Szeretettel várunk mindenkit!

Nyári táborok, alkalmak, események

Június 19., reggel 8 óra: Hittanévzáró istentisztelet

Június 25.: Falunapi misszió

Június 27-július 1.: Gyerekhét

Július 25-július 30.: Velencei ifitábor

Augusztus 21., reggel 8 óra: Új kenyérért hálát adó ünnepi úrvacsorás istentisztelet

Szeptember 11., reggel 8 óra: Hittanévnyitó istentisztelet

 

FELHÍVÁS ADOMÁNYGYŰJTÉSRE

Ahogyan már hagyománnyá vált, a trianoni megemlékezésre minden esztendőben határon túlról hívunk meg református lelkipásztorokat vendégszolgálatra, akik a trianoni emlékműnél és gyülekezetünk közösségében is megosztják gondolataikat és hirdetik Isten igéjét. Az elmúlt évek során járt közöttünk erdélyi, felvidéki, délvidéki lelkipásztor és gyülekezeti küldöttség.

Az idén Kárpátaljáról várunk vendéget, Zsukovszky Miklós, derceni lelkipásztor, esperes érkezik közénk. Kárpátaljai testvéreink nehéz helyzetét ismerve szeretnénk, ha nemzeti összetartozásunkat nemcsak a szavak szintjén tudnánk kifejezni, hanem adománnyal is. Támogatni szeretnénk a Derceni Református Egyházközség által működtetett meleg konyhát, ahol rászoruló emberek napi étkeztetését biztosítják. Nem természetbeni, hanem pénzadományt szeretnénk június 4-én átadni lelkipásztor testvérünknek, mivel azzal tudnánk leghatékonyabban segíteni szolgálatukat.

Erre szeretnénk mindenkit hívni, hogy amennyiben lehetőségei engedik, pénzadomány felajánlásával segítse külhoni, nehéz sorsú testvéreink életét!

Az adomány befizethető Lénárt Tibor lelkipásztornál hivatali időben vagy istentisztelet után átvételi elismervény ellenében.

Áldáskívánással köszönünk meg minden adományt, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten!

Nyári táborok

Szeretettel értesítünk minden érdeklődőt a nyári táboraink időpontjairól:

Gyerekhét

Időpontja: 2016. június 26-július 1.

Helyszín: Monorierdei Fekete István Általános Iskola

Részvételi díj: 5.000,- Ft/gyermek (buszos kirándulás +2.500,- Ft)

Ifitábor

Időpontja: 2016. július 25-30.

Helyszín: Velence

Részvételi díj: várhatóan 12.000,- Ft/fő

Bővebb információk és jelentkezési lehetőség hamarosan!

Adventi alkalmak

  • November 28. (szombat), 10:00 – Adventi koszorúkészítés a napköziben; 14:30 – Emlékhely ökumenikus felszentelése a temetőben
  • November 29. (vasárnap), 8:00 – Advent első vasárnapi református istentisztelet; 17:00 – Az első adventi gyertya meggyújtása a Makkos parkban
  • December 6. (vasárnap), 8:00 – Advent második vasárnapi református istentisztelet; 17:00 – A második adventi gyertya meggyújtása a Makkos parkban
  • December 13. (vasárnap), 8:00 – Advent harmadik vasárnapi református istentisztelet; 17:00 – A harmadik adventi gyertya meggyújtása a Makkos parkban
  • December 20. (vasárnap), 8:00 – Advent negyedik vasárnapi református istentisztelet; 17:00 – A negyedik adventi gyertya meggyújtása a Makkos parkban
  • December 24., 16:00 – Szentestei ünnepi istentisztelet a kápolnában a gyermekek szolgálatával

Szeretettel várunk Mindenkit ezekre az alkalmakra!