Gyerekhét 2012

Gyerekhét 2012

Különleges küldetés

…ezzel a címmel rendeztük meg Monorierdőn július 2 – 6-ig idei református gyerekhetünket, melyen nemcsak református felekezetű gyermekeket vártunk és fogadtunk.

A kb. 40 gyermeknek a Fekete István Általános Iskola hűvös épülete adhatott menekvést a tikkasztó forróság elől, melyért ezúton is köszönetet nyilvánítunk Monorierdő Önkormányzata felé! A hét vezérfonala az a különleges küldetés volt, amellyel Isten Jónás prófétát bízta meg, s amely megbízatásának először nem engedelmeskedett, majd Isten körülményekbe való beavatkozása nyomán mégis csak ellátta feladatát: megtérésre hívni Ninive polgárait. E küldetés alakulását elemeztük játékos, vagy éppen komolyabb formában a gyermekekkel, őket is ráébresztve arra, hogy nekik is küldetésük van ebben a világban. Mert ezeknek a napközis táboroknak a célja bőven túlmutat azon, hogy a szülőknek segítséget nyújtson – még ha csak egy hétig is – a nyári gyermekelhelyezésben. A szolgálók ugyanis azt szeretnék átadni, amit ők maguk korábban már megéltek és megértettek: küldetésünket meghallani és elfogadni Istentől, annak engedelmeskedve mi magunk is újból és újból rácsodálkozni Isten megmagyarázhatatlan kegyelmére. A héten tehát oda kellett eljuttatnunk a gyerekeket, hogy először is felismerjék, hogy nem véletlenül és céltalanul élnek a világban, s van, Aki közli velük ezt a célt, ha nyitott füllel-szívvel élik életüket. Továbbá: nem feltétlenül, Jónáshoz hasonlóan a prédikáció bízatik minden emberre, hanem Isten kegyelmét tetteinkkel, életünkkel, akár némán is hirdetni tudjuk, s ebben kell kinek-kinek megtalálnia a hivatását. S végső soron egész életünknek a kegyelem felé kell mutatnia: nincs megbocsáthatatlan bűn, csak fel kell ismerni kegyelemre szorult állapotunkat. Csakis ez a fajta, Isten iránti alázat eredményezhet egy mentálisan tiszta személyes életet és egy élhetőbb társadalmat! Minden ezt a célt szolgálta e hét folyamán: a délelőtti igei alkalmak csakúgy, mint a délutáni kézműves foglalkozások, udvari játékok és a szerdai buszos kirándulás a Szemlő-hegyi barlangba is. Ez azért volt nagyon örömteli és különleges (küldetés), mert nemcsak a gyermekek jöttek velünk, hanem sok szülő is velünk tartott, így velük is szorosabbra tudtuk vonni a gyülekezeti kapcsolatot.
Különleges, de nem lehetetlen küldetésben vehetett részt minden szolgáló, aki bármilyen módon részt vett ennek a tábornak a lebonyolításában, s e küldetés továbbra is aktuális a gyülekezetünk felé, nemcsak a gyerekhéten, hanem az év minden napján. Nekünk nem Ninivébe kell mennünk kegyelmet hirdetni, hanem Monorierdő lakossága felé, kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt. Köszönet illeti mindazoknak munkáját, akik anyagi, vagy tevőleges támogatásukkal, segítségükkel vettek részt ebben a munkában, s akik ilyen módon is részt vállaltak a gyülekezet küldetésében. Isten tegye áldottá továbbra is ezt az együttmunkálkodást, hogy megélhessük azt a csodát, amit Jónás is megélt: a hirdetett ige újjáformálja az emberi lelkeket, s Monorierdő lakosságával is nőhet az üdvözülők száma.