Egy igazi hős

“Egy igazi hős” címmel tartottuk meg idei gyerekhetünket Monorierdőn, 2016. június 27. és július 1. között. Világunk kitalált hősei és celebjei között egy olyan valós személy életén keresztül tanítottuk a gyermekeket, aki – bár 4000 évvel ezelőtt élt – mégis a legnagyobb hithősök között említi a Biblia. Ábrahám, aki meghallotta az addig számára ismeretlen Isten hangját, hitt ennek az Istennek és rábízta életét, amikor azt kérte tőle, hogy “Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!” (1Móz 12,1) Elhitte, hogy valóban nagy néppé lehet annak ellenére, hogy ő maga 75 esztendős és nincs még gyermekük feleségével, Sárával. És amikor elindult az ígéret földje felé, az ismeretlen Kánaán felé, és eltelt még 25 év gyermektelenül, akkor is hitte, hogy 100 évesen is beteljesíti az Úr az ígéretét. És így lett. De nem rendült meg hitében akkor sem, amikor a legnagyobb próba elé állította őt Isten és azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza föl Izsákot, az ígéret gyermekét égő áldozatként. Persze, ezt nem kellett megtenni, de Ábrahám kész lett volna rá. “Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.” (Zsid 11,19) Saját korát jóval megelőzve hitt Ábrahám a feltámadás csodájában is, ami azért az Egyetlen Fiúért adatott mindnyájunknak, Aki a Golgota keresztjén áldoztatott fel.

Aki ebben hisz, az hőssé válhat ma is. Olyan dolgokat mer megtenni, amihez mások gyáváknak bizonyulnak, olyan dolgokra lesz képes, amire emberileg nem lenne lehetőség, olyan csodákat élhet át, amit hit nélkül soha sem. S ez valóban így van! Jó volt erről beszélni a gyermekek közt, hogy a Biblia világa nem a múlté, hanem az övéké, a jelené és a jövőé, amit Isten mindnyájunk számára tartogat. Csak el kell hinni és fogadni.

A hét minden foglalkozása ennek a hitnek a felébresztésére és növelésére irányult. A délelőtti éneklések, csoportfoglalkozások, a délutáni kézműveskedések, a mátrafüredi kirándulás…, mind-mind az igaz hitről szólt. A 42 gyermek, akik óvodástól általános iskolás 6. osztályos korosztályig voltak jelen; az ifisek, akik most már segítőként vettek részt a hét lebonyolításában; a felnőtt segítők, akik közül sokan most voltak először közöttünk egész héten együttmunkálkodni, mind átélhették annak az Istennek a jelenlétét közöttünk, Aki bennünket ugyanúgy hősökké akar tenni, mint annak idején Ábrahámot. Mert ez a tábor több volt, mint gyermekfelügyelet.  Nemcsak egy heti élménnyel akartuk a gyermekeket gazdagabbá tenni, hanem egy életre szóló döntés meghozatalához szerettük volna őket hozzásegíteni…, amit – reméljük – egyszer, életük egy pontján megtesznek majd, s rábízzák életüket arra az Istenre, Aki számára nincs lehetetlen. Hordozzuk ezt a döntést közösen imádságainkban!

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik segítettek a szolgálatban, akár a csoportfoglalkozásokon, akár a konyhai munkában! Szeretnénk megköszönni Monorierdő Önkormányzatának, hogy az iskola épületét rendelkezésünkre bocsátotta és anyagilag is támogatta a szervezést! Reméljük, hogy a jövő esztendőben már a saját épületünkben szervezhetjük meg a hetet. Addig is vezessen Isten mindnyájunkat az igaz hit útján az ígéret beteljesedése felé!

 Monorierdei Gyerekhét 2016