Ifjúság

Ifitábor, Perőcsény

Ifitábor, Perőcsény

2015. július 21-25-ig a Vasadi Gyülekezet ifiseivel közösen táboroztunk a börzsönyi Perőcsényben. A hét címe: Kövess engem!

Sorra vettük a reggeli és esti áhítatok keretében egy egy tanítvány életútját, hogy honnan hívta el Jézus, és mi lett aztán később a tanítványok egyéni sorsa, hogyan tudtak vagy éppen nem tudtak megmaradni elhívatásikban. Így beszélgettünk Péterről, Mátéról, Jánosról, Nátánaélról, Júdásról és Pálról. Igyekeztünk meglátni és megláttatni azt, hogy Jézus ma is szól hozzánk: Kövess engem! – és ma is különbözőképpen engedhetünk ennek a hívásnak. A tanítványi példákon át tanított bennünket az Úr arra, hogy miképpen hallhatjuk meg ezt a hívó hangot, hogyan engedelmeskedhetünk neki és hogyan maradhatunk hűek az elhívásunkhoz.Tovább olvasás…

Konfirmandusok csendes hétvégéje, 2015

Gyülekezetünk hat konfirmandusával és a Vasadi Gyülekezet konfirmandusaival februárban Galyatetőn töltöttünk el egy hétvégét. Célunk az volt, hogy a konfirmációra készülő fiatalok jobban elmélyülhessenek ismereteikben, de még inkább élő hit ébredhessen ezen ismeretek és a közösségi élmény által.

Reggeli és esti áhítatok, sok közösségi játék és beszélgetések, kirándulások által igyekeztünk számukra biztosítani azt, hogy megérezhessék: az egyház egy élő közösség, amelynek ők is tagjaivá válnak.

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.” (1Kor 12,12)Tovább olvasás…

Gyerekhét 2014

Gyerekhét 2014

Elindulni a keskeny úton

Nem újkeletű megállapítás, hogy az emberek többsége Isten nélkül él. Pontosabban van istenük, csak azok hamis istenek. Istene az embernek az, amiben, vagy akiben bízik feltétel nélkül, aminek aláveti életét. Más emberekben, horoszkópokban, szerencsében, távolkeleti pogány vallásokban, vagy saját magukban bíznak. Amikor azonban beüt a baj, akkor jön a csalódás: az emberekben, a horoszkópok hazugságában, a szerencse pártatlanságában, a pogány istenek passzív tehetetlenségében, vagy éppen a saját képességükben. Sokszor van az, hogy az ember ilyenkor fordul életében először Istenhez, amikor minden, amiben addig bízott, csődöt mondott.Tovább olvasás…

Gyerekhét 2013

Gyerekhét 2013

A 2013. július első hetében tartott nyári napközis táborban és az azt záró pikniken készült képek galériája.

Tovább olvasás…

Gyerekhét 2012

Gyerekhét 2012

Különleges küldetés

…ezzel a címmel rendeztük meg Monorierdőn július 2 – 6-ig idei református gyerekhetünket, melyen nemcsak református felekezetű gyermekeket vártunk és fogadtunk.

Tovább olvasás…