Prédikációk

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: Fil 4,1-9
Textus: Zsolt 133

Mi a legszebb dolog a világon? – tehetnénk fel ezt a kérdést akár egy kutatás részeként is, s meglátnánk, hogy az emberek hány és hány különböző, egymásnak ellentmondó dologra mondanák, hogy szép. Ami az egyik embernek szép, a másiknak csúnya és fordítva, mert a szépség szubjektív fogalom. Éppen ezért valószínűleg nem tudnánk győztest kihirdetni ezen a „szépségversenyen”, mert ahány ember, annyiféle szépséget talál magának. Havasi Balázs zongorista fogalmazta meg találóan, hogy „szép az, ami érdek nélkül tetszik”. Ez az érdeknélküliség az ember lényéből, ízléséből adódik, s az esztétikára korlátozódik, tehát arra, ami az érzékszerveinknek kellemes.Tovább olvasás…

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: Ef 6,10-20
Textus: Zsolt 33,8-9

Az emberek, tudva azt, hogy mennyi veszélynek és kockázatnak vannak kitéve, szükségesnek látják, hogy bebiztosítsák magukat ellenük, ill. a következmények ellen. Biztosításokat kötünk. Egy biztosítási reklám az autóban nyugodtan alvó gyermek képével akarja arról meggyőzni az embereket, hogy ha annál a bizonyos társaságnál köt biztosítást, akkor ilyen nyugodt lehet felnőtt és gyermek egyaránt. De hát a bajt nem tudja távol tartani, csak a baleset anyagi következményeit tudja enyhíteni! A bajokat megelőzni mindenféle riasztó-, és egyéb eszközökkel igyekeznek sokan, de láthatjuk, hogy ezek sem tudják a kockázatot kiküszöbölni, márpedig az ember biztonság iránti vágya talán soha nem volt akkora, mint ma. Még személyes szabadságunkat is magunk kínáljuk feladásra, amikor térfigyelő kamerákat követelünk mindenhová, mert attól várjuk biztonságunk szavatolását.Tovább olvasás…

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: 4Móz 13,17-33
Textus: 2Tim 1,7

Félelemtől és pesszimizmustól teljes világban élünk – egyre inkább. Nemcsak magyar népünkre jellemző a borúlátás, a jövő nélküliség nyomasztó érzete, hanem az egész világ általános jellemvonása lett a jövőbe révedő borús tekintet. Sötétnek látjuk – ha nem is mindig, de egyre többször – a világ jövendőjét és nem látunk sok okot az optimizmusra a magunk életét illetően sem. Hányszor hangzik el a lemondó kijelentés emberi ajkakról: minek szüljön az ember gyermeket erre a világra, hiszen semmi jövőjük nincsen?! Így aztána jövőtől való félelem szülte az “élj a mámak” életstílust. A szilárd alapja a gondolkodásunknak a pesszimizmus lett. Ha valami mégis jól sikerül, ha jó dolgok történnek, a véletlennek tulajdonítjuk, szabályt erősítő kivételnek, mert az élet történései, különösen a jövőt illetően sötét színben látszanak előttünk. Egy történet szerint, amikor a rabbit megkérdezte a tanítványa, hogy a vajas kenyér biztosan mindig a vajas felére esik-e, a rabbi helyeslőleg felelt. Majd a tanítvány azt mondta: akkor ma csoda történt! Mert leejtettem a kenyeret és nem a vajas felére esett! Erre elgondolkodott a rabbi, majd megkérdezte: …biztos, hogy jó oldalát kented meg a kenyérnek?Tovább olvasás…

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: 2Kor 12,1-10
Textus: Mk 14,33-36

Sok prédikáció, bibliaóra, hitmélyítő könyv és egyéb irodalom foglalkozik a szenvedés témájával. Nem régen itt a gyülekezetben is erről szólt az ige, s a múlt bibliaórán is erről beszélgettünk. De mégsem unjuk meg, mert a szenvedés, a nehézségek, a testi-lelki gyötrődések naponta vesznek körül bennünket, s halmoznak el kérdésekkel. A hitetlen ember nem találja az okot, a hívő sem mindig, s teszi fel naponta a kérdést: Miért?Tovább olvasás…

Szabadtéri hálaadó istentiszteletet

Szabadtéri hálaadó istentiszteletet tartottunk azon a telken, melyen el szeretnénk kezdeni a templomot építeni.
Szép, napos, őszi délutánon száz résztvevővel adhattunk hálát az ÚRnak, hogy immár nem illúzió a monorierdői református templomról gondolkodni. Ennek kézzelfogható jele, hogy azon a telken állhattunk meg az Ő színe előtt, melyen hamarosan templom is fogja Neve dicsőségét és a Lelke általi összetartozást, összefogást hirdetni.
Az alkalmon az alábbiak szerint szólt Isten igéje:
Tovább olvasás…