Prédikációk

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: Zsolt 97
Textus: Zsid 9,27-28

Az ember sokféleképpen utazhat ugyanazon a jármű¬vön. Utazhatunk vonaton például jókedvvel vagy rettegéssel is. Hangulatunkat, lelkiállapotunkat az úti cél határozhatja meg. Egy kétséges eredményű orvosi vizsgálatra aggódva, szorongva, a legrosszabbtól való félelemmel a szívünkben utazunk. Félünk a vizsgálattól, esetleg a műtéttől, s minél közelebb vagyunk a célállomáshoz, annál nagyobb az aggodalmunk. Ha viszont egy kellemesnek ígérkező vakációra utazunk, akkor egész utazásunk hangulatát a várakozás öröme járja át. Alig várjuk, hogy odaérjünk, elképzeljük, hogy milyen lesz az az addig számunkra ismeretlen táj, s szívünk egyre boldogabb a cél közeledtével.Tovább olvasás…

Új kenyérért hálát adó úrvacsorás istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: Zsolt 90,1-11
Textus: Zsid 4,14-16

Sokan vitatják a Szentírás két nagy részének, az Ószövetségnek és az Újszövetségnek az egységét. Nem szeretnék ebbe a vitába bekapcsolódni ma, elég az, hogy a mai igénk is arra világít rá, hogy e két nagy rész mennyire csodálatosan összefügg. Az Ószövetség fölvet bizonyos kérdéseket: a történelemmel, a világgal, az emberi élet rövidségével, egy nemzet és annak fiainak szenvedésével kapcsolatban. Az Újszövetség erre ad határozott és biztató választ. Az Ószövetség félelemmel föltett kérdéseket fogalmaz meg, az Újszövetség reményteljes válaszokat ad.Tovább olvasás…

Úrvacsora-előkészítő bűnbánati istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Textus: Mt 15,21-28

Az ember jogos szolgáltatásként fogja fel napjaink¬ban Isten áldását. Jár az, hogy az egyház rendelkezésre álljon esketésnél, keresztelésnél, temetésnél. A jogosság a kötelesség háttérbe szorulását eredményezte, amelyek ezekkel a „szolgáltatásokkal” kapcsolatosak lennének.Tovább olvasás…

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: Fil 4,1-9
Textus: Zsolt 133

Mi a legszebb dolog a világon? – tehetnénk fel ezt a kérdést akár egy kutatás részeként is, s meglátnánk, hogy az emberek hány és hány különböző, egymásnak ellentmondó dologra mondanák, hogy szép. Ami az egyik embernek szép, a másiknak csúnya és fordítva, mert a szépség szubjektív fogalom. Éppen ezért valószínűleg nem tudnánk győztest kihirdetni ezen a „szépségversenyen”, mert ahány ember, annyiféle szépséget talál magának. Havasi Balázs zongorista fogalmazta meg találóan, hogy „szép az, ami érdek nélkül tetszik”. Ez az érdeknélküliség az ember lényéből, ízléséből adódik, s az esztétikára korlátozódik, tehát arra, ami az érzékszerveinknek kellemes.Tovább olvasás…

Közvasárnapi istentisztelet

Igehirdető: Lénárt Tibor
Lekció: Ef 6,10-20
Textus: Zsolt 33,8-9

Az emberek, tudva azt, hogy mennyi veszélynek és kockázatnak vannak kitéve, szükségesnek látják, hogy bebiztosítsák magukat ellenük, ill. a következmények ellen. Biztosításokat kötünk. Egy biztosítási reklám az autóban nyugodtan alvó gyermek képével akarja arról meggyőzni az embereket, hogy ha annál a bizonyos társaságnál köt biztosítást, akkor ilyen nyugodt lehet felnőtt és gyermek egyaránt. De hát a bajt nem tudja távol tartani, csak a baleset anyagi következményeit tudja enyhíteni! A bajokat megelőzni mindenféle riasztó-, és egyéb eszközökkel igyekeznek sokan, de láthatjuk, hogy ezek sem tudják a kockázatot kiküszöbölni, márpedig az ember biztonság iránti vágya talán soha nem volt akkora, mint ma. Még személyes szabadságunkat is magunk kínáljuk feladásra, amikor térfigyelő kamerákat követelünk mindenhová, mert attól várjuk biztonságunk szavatolását.Tovább olvasás…