Templom

A torony új lakója

Végre, nemcsak a vadgalambok lakják új református templomunk harangtornyát, akik elég hamar ráleltek itt otthonukra, igazolva ezzel a Szentírás szavait: “Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem!” (Zsolt 84,4)

2019. május 22-én megérkezett a Gombos Miklós harangöntő mester által készített 140 kg-os, É hangra hangolt gyönyörű harang, és el is foglalta méltó helyét Monorierdő legmagasabb pontján. Ott, ahonnan jól hallatszik majd mindenhová Isten hívogató szava. A harang felirata:

“Monorierdői Református Egyházközség harangja, 2019. Dicsőség a magasságban Istennek! Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Zsid 3,15” 

Bízunk abban, hogy évszázadokon keresztül fogja majd e harang szava hirdetni a megváltást, és közösségre hívni Istennel Monorierdő minden lakóját.

Köszönjük szépen, és Isten áldását kívánjuk mindazoknak az életére, akik anyagilag segítettek abban, hogy e harang 2 millió forintos költsége ilyen rövid idő alatt összegyűlhetett!

Megtörtént a műszaki átadás

2019. március 14-én megtörtént a templom hivatalos műszaki átadás-átvétele. A kivitelező T-Construct Kft. kifogástalan, lelkiismeretes munkájának köszönhetően hiányosságokat nem tapasztaltunk, ezért jegyzőkönyveztük, hogy a munkálatokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően végezték el.

Már csak a templomszentelés áll előttünk. 2019. június 1-jén 15 órakor ünnepi istentiszteleten veheti birtokba a gyülekezet az Úr ki nem érdemelt nagy ajándékát. Dicsőség legyen Neki!

Adománygyűjtés harangra

Templomunk tornyát szeretnénk harangokkal benépesíteni. Gombos Miklós harangöntő mester egy H-É-G összhangzatra, három harangra tett árajánlatot a következők szerint: 325 kg-os H hangú harang 2,5 millió Ft; 140 kg-os É hangú harang 1.155.000 Ft; 80 kg-os G hangú harang 685.000 Ft. Ezek az árak nem tartalmazzák az Áfát.

Első lépésként a középső, 140 kg-os harangot szeretnénk megöntetni, hogy istentiszteletre hívogathasson, elhunytak emlékét hirdethesse. Arra kérjük tehát szeretettel azokat, akik fontosnak tartják Isten ügyét ilyen módon is szolgálni, valamint lehetőségeik engedik, hogy adományukkal támogassák a harangöntés kb 1,5 millió forintos költségét! Minden mértékű adomány számít!

Az adományokat személyesen a lelkészi hivatalban lehet befizetni, vagy pedig átutalással gyülekezetünk Pátria Takaréknál vezetett 65100015-16129948-as számú bankszámlájára, megjegyzésként feltüntetve: “Adomány harangöntésre”.

Minden adományt köszönünk szépen, és Isten gazdag áldását kívánjuk minden adakozó életére!

harangszoba

templomtorony

monorierdei látkép a harangszobából

Helyére került a toronysüveg

2018. július 25-én, szerdán daru segítségével, többszöri halasztás után, de végre helyére került a toronysüveg. Joggal állíthatjuk, hogy az egész építkezés során ez a legkritikusabb művelet, ugyanakkor a leglátványosabb is. A jelenlévő munkások, ácsok, bádogosok, villámvédelmi szakemberek is izgalommal várták ezt a napot. Már reggeltől sokan gyülekeztek a szomszédos Makkos parkban, hogy szemtanúi lehessenek az eseménynek, de sajnos, az időközben felmerült probléma miatti halasztást csak kevesebben tudták megvárni. A daruzáshoz ugyanis nem volt elég hosszú a heveder, a lánc beakadt a csillagdísz egyik csúcsába, amit meg kellett javítani. Azután meg kellett várni, amíg megérkeznek a megfelelő eszközök a folytatáshoz. Végül is 13 óra után fölemelésre került a toronysisak, ami problémamentesen a helyére illeszkedett. Ezután összekötötték a villámhárító vezetékeit, levágták az emelőszemeket.

A toronyfödém 13 méter magasan van, erre lett ráemelve a 8 méteres császárfával rendelkező toronysisak. A császárfa adja a toronysisak ácsszerkezetének magasságát, ehhez még a csillagdísz adódik hozzá. A torony teljes magassága a csillagdíszig 23 méter. Érdekesség, hogy a torony így már távcsővel látszik a 11 km-re lévő monori Strázsa-hegyi kilátóból is, mint Monorierdő legmagasabb épülete, hirdetve az Úr dicsőségét.

A folytatásban elkezdődhetnek a templom falazási munkái, a torony színezése és belső lépcsőjének kialakítása. A toronyba reménység szerint a jövő évi templomszentelésre harang is fog kerülni. Ennek megvalósításához az eddigiek megköszönése mellett még sok adományra van szükség.

“Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma!” (Zsolt 139,17)

Tovább olvasás…

Tovább épül a torony

Köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amely a Dunamelléki Református Egyházkerületen keresztül juttatott számunkra 95 millió forintot, hogy az idén befejeződhessen a templom építése! A közbeszerzési eljárás még húsvét előtt befejeződött, s ennek eredményeként újabb szerződést kötöttünk az eddigi kivitelezést is végző T-Contsruct Kft.-vel.

Április 16-tól már folytatódik a templom építése. Zajlanak a torony állványozási munkálatai, amely után még 3 méterrel emelkedik a falmagasság (a harangszinttel). Utána, a vakolási munkák alatt a toronysisak is készülni fog, amelyet lent építenek össze és daru segítségével fognak a torony tetejére helyezni. A teljes magasság a csillagig 24 m lesz. Ezek után a templomhajó építésével folytatódik majd a munka, amelyhez kérjük az Úr áldását, aki eddig is megáldotta az építők keze munkáját!

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! ” (Zsolt 90,17)