Templom

Lassan befejeződik az építkezés első szakasza

Aki jár mostanában az Akácfa utca és a Szabadság út sarka felé, saját szemeivel győződhet meg és örvendezhet azon, hogy már látszanak a leendő gyülekezeti ház alapjai és a pincéje. Ma már a pinceszint válaszfalait építik, s a következő héten a síkalapozást is elvégzik, befödve az ünnepélyesen elhelyezett alapkövet. Kirajzolódik a templomtorony alapja, amin egy félbehagyott épületrészlet magasodik. Hogy miért maradt félbe?

Novemberben úgy kezdtük el az építkezést, hogy annyi fedezetünk volt, amiből a gyülekezeti ház pincéjét és alapját lehetett megépíteni. Templomról még álmodni sem mertünk, így a gyülekezeti házat terveztettük meg úgy, hogy egy előtte álló harangláb harangja hívogasson majd ide istentiszteletre. Köszönet azoknak, akik adakoztak erre a célra, s külön köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, ahonnan az EOR-15 pályázat keretében kaptunk 14,5 millió Ft-ot…

…aztán fordulat állt be a történetben! Értesítést kaptunk arról, hogy rendelkezésre fog állni a folytatáshoz az anyagi forrás, mégpedig annyi, hogy a gyülekezeti ház melletti templomot is elkezdhetjük építeni! Ennek a támogatásnak a részletei és összege is nyilvános lesz a későbbiekben, egyenlőre csak annyit: folytatjuk! Nem haranglábat, hanem tornyot építünk majd!

Köszönettel várjuk a továbbiakban is a támogatást, az imádságokat, mert igen nagy szükség van rá! Legyünk minél többen részesei a csodának, amit Isten köztünk tesz!

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké.” (Ef  3,20-21)

Tovább olvasás…

Elkezdődött az építkezés

Ma, 2015. november 24-én reggel elkezdődött a munka a templomtelken. Felbőgtek a munkagépek, begördültek a teherautók, meglendült a súlyos vasból készült kanál…, és belevágott abba a földbe, amely évek óta arra vár, hogy magába fogadja a református gyülekezeti ház alapját. A munkagépeket, a mellettük dolgozó munkásokat látva az ember szeme könnybe szalad. Mennyi elmondott imádság, mennyi áldozat, mennyi kétségeket legyőző hit eredménye a mai nap! És hányan voltak, akik talán már le is mondtak arról, hogy itt valaha is falak fognak állni. Vannak, akik szerették volna ezt a napot megélni, de már nem adatott meg nekik. Az ő imádságuk is beérni látszik a mai napon. Isten áldja meg az ő emléküket!

Nagy szükség van a további hitre, az imádságokra, az adományokra, Isten áldására. Mert “ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt 127,1)Tovább olvasás…

Aláírtuk a kivitelezői szerződést

A mai napon jogérvényessé vált a kivitelezői szerződés, amely szerint a gyülekezeti ház építését a maglódi székhelyű T-Construct Kft. fogja végezni. A munkák terv szerint november 15-én kezdődnek. Istennek áldása legyen a munkálatokon!

Elkészült a kiviteli terv

“Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam! Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját!” (2Móz 25,8-9)

A Bibliaolvasó Kalauz mára ezt az igét jelölte ki. Ma, 2015. augusztus 11-én Czégány Sándor építészmérnök átadta az elkészült kiviteli terveket. Hamarosan kiírásra kerül a pályázat, ami alapján kiválasztja Presbitériumunk azt a vállalkozót, aki elkezdheti építeni a gyülekezeti házat. A terv sok ember segítő tanácsával, meglátásaival módosított változatban készült el. Nem egy mérnök terve, de nem is több emberé, hanem Isten terve. Ő az, Aki mérnöki-műszaki tálentumot ajándékoz, s Ő az, Aki a mérnöki kezek által dolgozik, hogy úgy épüljön fel a templom, ahogyan Ő tervezte. Neki legyen először hála és dicsőség! Köszönet Czégány Sándornak, aki által ez a terv elkészült, s köszönet az építési bizottság tagjainak segítő munkájukért!