Testvérgyülekezeti szerződést kötöttünk

2018. június 3-án úrvacsorás istentisztelet keretében testvérgyülekezeti szerződést kötöttünk a Csallóközaranyosi Református Egyházközséggel. Isten igéjét Tanító Péter hirdette közöttünk. Ebben a szerződésben tulajdonképpen egy évek óta működő gyakorlat kapott írásbeli formát, mégpedig azért, hogy ezt a testvéri kapcsolatot majd utódaink is ápolják a két gyülekezet között. Testvérgyülekezetünk majd 20 fős küldöttsége vett részt az eseményen.

Az istentiszteletet követő közös ebéd után megkoszorúztuk a trianoni emlékművet, megemlékezve arról, hogy 98 évvel ezelőtt egy másféle szerződést írtak alá a hatalmak. Bár sajnálni és gyászolni szoktuk ezt a napot, mégis hálát adtunk a történelem Urának azért, hogy talán éppen ezen az eseményen keresztül tanított meg bennünket megbecsülni egymást. Hiszen, ha Trianonban nem kötnek szerződést, akkor most mi sem valószínű, hogy kötöttünk volna. Trianon tanított meg bennünket arra, hogy megbecsüljük egymást, hogy a határon túliakhoz szeretettel és féltő gondoskodással forduljunk. “Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8,28) … és tényleg, még ezt a fájó történelmi csapást is áldássá formálja a kegyelmes Isten! Legyen hát dicsőség Neki!