Tovább épül a torony

Köszönetünket fejezzük ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amely a Dunamelléki Református Egyházkerületen keresztül juttatott számunkra 95 millió forintot, hogy az idén befejeződhessen a templom építése! A közbeszerzési eljárás még húsvét előtt befejeződött, s ennek eredményeként újabb szerződést kötöttünk az eddigi kivitelezést is végző T-Contsruct Kft.-vel.

Április 16-tól már folytatódik a templom építése. Zajlanak a torony állványozási munkálatai, amely után még 3 méterrel emelkedik a falmagasság (a harangszinttel). Utána, a vakolási munkák alatt a toronysisak is készülni fog, amelyet lent építenek össze és daru segítségével fognak a torony tetejére helyezni. A teljes magasság a csillagig 24 m lesz. Ezek után a templomhajó építésével folytatódik majd a munka, amelyhez kérjük az Úr áldását, aki eddig is megáldotta az építők keze munkáját!

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! ” (Zsolt 90,17)