Útravaló

1Kor 4,5

“Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet.”

Nemrégiben egy ismert zenészről hírül adta a sajtó, hogy vesztegetés és visszaélés gyanújával őrizetbe vették. Az addig népszerű, és sokak által szeretett (sokak számára pedig közömbös) előadóművész hirtelen közutálat és káröröm tárgya lett, családján gúnyolódnak. Ilyen az emberi ítélet. Pedig nem is tudni még, hogy mi történt valójában, mi volt az indíték, milyen emberi sorsok húzódtak meg a háttérben, milyen lelkiállapot, motiváció juttatta el idáig. Mi van a felszín alatt, milyen embert temetett maga alá az ítélkezés szemétdombja? A felmentése nem a mi dolgunk, de az elítélése sem.Tovább olvasás…

1Móz 1,26.2,7

“Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik… Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény.”

Milyen csodálatos, hogy a Biblia lapjain az ember először csak egy gondolatként, egy elhatározásként jelenik meg: Alkossunk embert! Isten elvégezte a teremtés munkáját, majd kigondolta azt, hogy Ő miképpen lesz benne jelen látható módon: Alkossunk embert a képmásunkra! Még csodálatosabb tehát az, hogy Isten az embert arra gondolta megteremteni, hogy az Ő képviselője legyen, hogy Teremtő Urát megjelenítse a világban. Valaki azt mondta egyszer, hogy ha Isten nyilvánvalóbbá tenné magát, ha látható lenne, akkor nem lenne szükség a hitre. A fönti sorokból viszont az derülhet ki, hogy ha nem látjuk Istent a világban, az az ember hibája, aki nem képes Istenének képmása lenni. Isten nem máshogy, nem égből lenyúló kéz formájában akar látható lenni, nem mennyei szózat által akar hallható lenni, hanem mindezt az emberen keresztül akarja véghezvinni: rajtunk keresztül cselekedni és beszélni.Tovább olvasás…

Jel 21,3-4

“Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

A Biblia első részei arról szólnak, hogy az Isten által jónak teremtett világ miként válik az emberi engedetlenség által egy elátkozott hellyé. Olyan hellyé, ahol a nyomorúság, a szenvedés, a betegség, a szomorúság, a halál kikerülhetetlen lakótársaivá váltak az embernek. Naponta tapasztaljuk ennek valóságát, s amikor különösen nagy szenvedés éri az embert, akkor föltesszük a kérdést: Hol van Isten ilyenkor? Isten valóban részlegesen kivonult a világból. Hogy nem teljesen, annak jele az, hogy most olvashatod e sorokat. Mert életünk napi fenntartása Tőle származik, s jelenlétének bizonyítéka megtartott életünk. De félig elengedte a kezünket, hogy olyan világban élhessünk, amilyet akartunk: Isten nélküli, emberi akarat által vezetett világban. Erről a világról láthatsz tudósításokat a híradásokban.Tovább olvasás…

1Móz 1,31a

“És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.”

“Ha van Isten, akkor hogy engedheti ezt meg?” – kérdezik sokan, amikor a világ borzalmaival szembesülnek. Hogy engedheti meg, hogy háborúk, éhínségek, nélkülözések, szenvedések, betegségek, katasztrófák legyenek? Vannak, akik a világban tapasztalható rosszat annak bizonyítékaként látják, hogy Isten nem is létezik.Tovább olvasás…

1Móz 1,2-3

“A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.”

A teremtéstörténet nemcsak arról szól, hogy Isten a semmiből teremtett mindent, hanem arról is, hogy Ő az egyetlen, Aki a káoszból rendet tud teremteni. A világban rend tapasztalható: az égitestek előre kiszámítható pályán mozognak; az alma előre meghatározható sebességgel esik le a földre; a világ működése fizikai képletekkel leírható és kiszámítható; az élő szervezetek felépítése és működése a legkifinomultabb mechanizmus szerint történik, mely egy DNS tervrajz alapján épül fel…, és sorolhatnánk a végtelenségig.Tovább olvasás…