Útravaló

Jel 21,3-4

“Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

A Biblia első részei arról szólnak, hogy az Isten által jónak teremtett világ miként válik az emberi engedetlenség által egy elátkozott hellyé. Olyan hellyé, ahol a nyomorúság, a szenvedés, a betegség, a szomorúság, a halál kikerülhetetlen lakótársaivá váltak az embernek. Naponta tapasztaljuk ennek valóságát, s amikor különösen nagy szenvedés éri az embert, akkor föltesszük a kérdést: Hol van Isten ilyenkor? Isten valóban részlegesen kivonult a világból. Hogy nem teljesen, annak jele az, hogy most olvashatod e sorokat. Mert életünk napi fenntartása Tőle származik, s jelenlétének bizonyítéka megtartott életünk. De félig elengedte a kezünket, hogy olyan világban élhessünk, amilyet akartunk: Isten nélküli, emberi akarat által vezetett világban. Erről a világról láthatsz tudósításokat a híradásokban.Tovább olvasás…

1Móz 1,31a

“És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.”

“Ha van Isten, akkor hogy engedheti ezt meg?” – kérdezik sokan, amikor a világ borzalmaival szembesülnek. Hogy engedheti meg, hogy háborúk, éhínségek, nélkülözések, szenvedések, betegségek, katasztrófák legyenek? Vannak, akik a világban tapasztalható rosszat annak bizonyítékaként látják, hogy Isten nem is létezik.Tovább olvasás…

1Móz 1,2-3

“A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.”

A teremtéstörténet nemcsak arról szól, hogy Isten a semmiből teremtett mindent, hanem arról is, hogy Ő az egyetlen, Aki a káoszból rendet tud teremteni. A világban rend tapasztalható: az égitestek előre kiszámítható pályán mozognak; az alma előre meghatározható sebességgel esik le a földre; a világ működése fizikai képletekkel leírható és kiszámítható; az élő szervezetek felépítése és működése a legkifinomultabb mechanizmus szerint történik, mely egy DNS tervrajz alapján épül fel…, és sorolhatnánk a végtelenségig.Tovább olvasás…

1Móz 1,1

“Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

A Biblia első sora olyan tényt rögzít, amit az emberiség évezredeken keresztül nem vont kétségbe. Csak a 19. század felvilágosodása óta vitatéma a fönti mondat, mióta az ember mindent viszonylagossá tett, s nem képes elfogadni az abszolút igazságot. Pedig, ez az igazság nem filozófiai vagy világnézeti alapmondat akar lenni, hanem vigasztalás, bátorítás, kapaszkodó.Tovább olvasás…